Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OZE

Větrné elektrárny - doplňkový, obnovitelný zdroj základních a špičkových elektráren

 

VE Pavlov s modelkou
VE Pavlov s modelkou
Obnovitelné zdroje energie (OZE) byly jedním z témat semináře Bezpečnost české energetiky v kontextu energetické strategie EU, který se uskutečnil, v říjnu roku 2007,  v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. OZE  mají díky zákonu č. 185/2000 Sb. již své pevné místo  v energetické soustavě. ČEZ plánuje využít obnovitelné zdroje v rámici minimalizace nebezpečí ohrožení klimatu a při plnění závazku tzv. kótského protokolu o snižování emisí.  


V současné době  patří  k obnovitelným zdrojům energie  s největším energetickým potenciálem využívaným skupinou ČEZ  vodní energetika.   Velké šance  ČEZ spatřuje,  z hlediska dalšího rozvoje, především ve využití biomasy a fytomasy, zejména dřevní štěpky a rostlinných produktů lesního a zemědělského původu .  Tyto materiály lze totiž úspěšně spalovat ve směsách s energetickým uhlím. Do roku 2020 plánuje energetická skupina ČEZ investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů minimálně  30 miliard korun, z toho přibližně 2 třetiny (20 miliard)  bude využito  na výstavbu nových, moderních  větrných elektráren.

EU si v rámci své energetické politiky stanovila cíl zvýšit podíl hrubé spotřeby energie z obnovitelných zdrojů na úroveň 20 procent do roku 2020. Česká republika  si  dala  za cíl  pokrýt 8% výroby energie  z obnovitelných zdrojů k roku 2010.  Co to znamená  v oblasti výroby energie?  Bude nutné zvýšit  stávající výrobu z obnovitelných zdrojů energie zhruba na dvojnásobek. Zatímco na konci roku 2004 pracovaly větrné elektrárny v ČR s celkovým instalovaným výkonem o něco málo vyšším než 15 MW (vyrobily necelých 10 GWh elektrické energie), předpokádá se, že v roce 2010 by mohl vzrůst jejich instalovaný výkon na 502 až 1044 MW. Ke konci roku 2005 však v ČR nebylo instalováno více než 40 MW. Dosavadní tempo tak neodpovídá prognózám odborníků.

„Nepravidelnost a nahodilost větru způsobují, že zařízení určená k využívání jeho energie jsou schopna v podmínkách ČR dosáhnout instalovaného výkonu pouze po deseti až dvaceti procentech roční doby," uvedl na brněnském semináři výkonný ředitel Českého svazu zaměstnanců v energetice Jaroslav Neužil. Pro výstavbu větrných elektráren se počítá s plochami v nadmořských výškách nad 600 metrů, technologie však umožňují vyrábět elektřinu z větru efektivně i v mimohorských oblastech. Podle odborníků se přesto nejvhodnější lokality v ČR nacházejí v pohraničních pásmech Krušných hor a Jeseníků, popřípadě v oblasti Českomoravské vrchoviny. Nicméně problém výstavby VE  v Čehách a na Moravě spočívá v tom,  že příznivá ísta  pro výrobu větrné elektrické energie leží převážně v chráněných oblastech, kde je výstavba těchto zdrojů stranou Zelených a ochranáři přírody  zakazána.    Odhaduje se, že z tohoto důvodu odpadá 60 až 70 procent vhodných ploch pro výstavbu větrných elektráren.

V současnosti, kdy výška stožáru i s vrtulí dosahuje až  k hranici 180 metrů, se otevírá možnost využít i zalesněných ploch. Podle studií má největší potenciál větrné energie oblast severních Čech a severní Moravy, následuje jižní Morava a západní Čechy. Nejméně větrné jsou jižní Čechy.

K roku 2007 se na celkové výrobě elektrické energie ČR se podílí výroba z větrných elektráren přibližně  0,03 procenty. Lze  proto očekávat očekávat, že z hlediska výroby elektrické energie bude i v budoucí době nadále výroba elektřiny ve větrných elkektrárnách  nestabilním,  doplňkovým zdrojem k elektrárnám základním (tepelným a jaderným) a špičkových (např. vodní elektrárny) a to i  přesto, že se očekává velký rozvoj této energetiky - budování větrných farem s vyšším výkonem než je dosud u nás obvyklé.

Evropská komise předpokládá, že do roku 2020 vzroste podíl větrné elektřiny na celkové produkci elůektřiny v EU na 12,1 procenta, neboť standardem se už staly turbíny o výkonu větším než 1 MW, v dohledné době se očekává uvedení do provozu  větrných generátorů o výkonech okolo 10 MW.

Diskuze: Větrné elektrárny - doplňkový, obnovitelný zdroj základních a špičkových elektráren
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 21.11.2007 15:59
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 5.10.2007