Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OZE

Postřehy z konference Ministersva průmyslu a obchodu k OZE

Fotovoltaická elektrárna na MŽP
Fotovoltaická elektrárna na MŽP
Dne 24.4. se konala konference, na které ministři a další zástupci státu diskutovali s přítomnými přestavy o financování a podpoře OZE pro podnikatele.

Již v úvodu článku je třeba zdůraznit, že pravidla, která patila v programu Operační program průmysl a inovace (dále OPPI) -EKOENERGIE do 24.4. 2007 od 25.dubna 2007 již neplatí.

Ze zásadních věcí zůstala v platnosti pouze klauzele, stanovující podmínku, že realiozační projekt OZE je třeba realizovat na území ČR mimo Prahu.

A nyní podrobněji k jednotlivým konferenčním příspěvkům:

Konferenci zahájil ministr průmyslu a obchodu pan Ing.Říman.

Z jeho vystoupení vylynulo, že v současné době není příhodná situace k finanční podpoře podnikatelů, kteří mají zájem podnikat v oblati OZE.
Například implementaci fotovoltaikých elektráren na území ČR se vyjadřil jako o projektech, které jsou vhodné pouze pro pro Saharu(poušť v Africe), o ostatních projektech OZE (například větrné eletrárny), jako o nezodpovědných experimentech. Z přednášky vyplynulo, že pan ministr jednoznačně upřednostňuje projekty úspor energií v průmyslových podnicích. Projekty OZE realizované v sousedních zemích např. v Německé spolkové republice, Rakousku hodnotí jako o "přestřelené" megalomanské akce. Když už něčemu fandí v OZE, tak je to voda(mané vodní elektrárny a mikroelektrárny), spalování biomasy (dřeva a fytomasy(biomasa rostliného původu) a výrobě bioplynu fermentací.

Ředitel odboru strukturálních fondů MPO Grégr - ve svém vystoupení zejména zdůraznil, že OPPI není jako celek schválen a že evropská komise požaduje navýšit současnou alokaci 4% pro EKOENERGIE na vyšší blíže nespecifikovanou hodnotu. Prozatím je podle pana Ing. Grégra potřeba počítat s cca 4 mld. Kč na celé období 2007-13. Pro první výzvu bude alokováno 850 mil. Kč, a to bez rozdělení mezi OZE a oblast úspory energií".

Třetí a nejzásadnější vystoupení předvedl ředitel odboru energetiky MPO pan Ing. Pazdera k nejdůležitějším informacím z jeho přednášky patří následující údaje:

A) Program EKOENERGIE spolu s dalšími 3 programy byl vyhlášen dnem 25.4.2007
- příjem registračních žádostí bude od 1.6.2007
- příjem plných žádostí bude od 1.8.2007
- ukončení výzvy bude 30.9.2007
Následně budou doručené projekty hodnoceny a to ve skupinách podle svého zaměření. Finančí prostředky ve výši cca 850 mil. Kč budou rozděleny podle následující priority skupin OZE:

1. úspory energií
2. výroba elektřiny a tepla z OZE ( následuje vnitřní pořadí skupiny:
a) vodní elektrárny, b) biomasa, c) bioplyn, d)fotovoltaika)

3. geotermální energie
4. výroba pelet a briket

Z výše uvedených skutečností vyplýbvá, že v první výzvě nebude podporována výroba elektřiny z "větrné" energie - neboť se podle vyjádření pana Ing. Pazdery jedná o nespolehlivé(nestabilní) zdroje elektřiny - vítr na území ČR nefouká tak jako například v Dánsku rovnoněrně. Pod nátlakem přítomných Ing. pazdera připustil možnost zařazení podpory výstavby větrných elektráren (pozn. v energeticky ziskových lokalitách) do další výzvy - někdy na začátku roku 2008, nicméně spoléhat na to nelze.

Společně s energetickými prioritami podpory výstavby OZE a zařízení na zpracování energetických surovin byly představeny maximální výše státních dotací pro jednotlivé projekty:

a) 40%, úspory energie

b) 35% vodní elektrárny

c) 30%, biomasa, bioplyn, fotovoltaika

d) 10 % výroba pelet a briket - (tedy nikoliv 50 až 60% jak je uváděno
v posledním neoficiálním dokumentu MPO

 

Vzhledem k neschválenému OPPI evropskou komisí bude 1. výzva pouze pro MSP(Malé a střední podnikatele), to se týká všech programů OPPI, pokud komise schválí i velké firmy, udělá pro ni MPO asi extra výzvu na podzim 2007.

 

Poslední důležité informace přednesl Ing. Kubín z MŽP (ministerstvo životního prostředí), který představil Operační program Životního prostředí, jeho prioritní osu 3.1. kde na projekty OZE mohou žádat fyzické osoby, obce další neziskové subjekty. Pan Ing. Kubín sdělil, že poskytované dotace mohou činit až 90%. Toto je v rozporu s pravidly pro veřejnou podporu, na dotaz zda to není jinak, nedokázal reagovat, tento problém řeší evropská komise.

 

Zdroj: Jaroslav Miklík EBZ

 

Diskuze: Postřehy z konference Ministersva průmyslu a obchodu k OZE
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 27.6.2007 20:26
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 26.4.2007