Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OZE

Nová solární elektrárna v Portugalsku

Portugalsko, obdobně jako Česká republika, se zapojilo do everopských plánů na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podle názoru současného premiéra pana Sócratese by  mohla jeho země,   z energie obsažené ve větru, slunci a mořském přílivu a odlivu,  získávat  k roku 2010 až 50% celkové potřeby elektřiny.  Pro dosažení tohoto cíle se plánuje  v Portugalsku  investovat do  tohoto typu zdrojů cca 7 miliard eur.  

     V porovnání s  Českou republikou, která  plánuje do roku 2010 vyrábět,  podle energetické politiky ČR, v obnovitelných zdrojích přibližně 8% energie se jedná o gigantický, zdánlivě nesplnitelný cíl. Nicméně, že  dosažení tohoto cíle je v Portugalsku míněno vážně svědčí  přifázování (připojení) nové  výkoné   sluneční elektrárny k elektrické síti v 1. čtvrtletí r. 2007.   

   Elektrárna  se rozprostírá na  60 hektarech   jižních svazů  nedaleko města Serpa. Tato lokalita se nachází v  jihoportugalském regionu Alentejo a patří mezi  oblasti s velmi intenzivním slunečním zářením a velkým počtem slunečných dnů v roce. Energii slunečních paprsků zde přeměňuje na elektřinu cca 52 tisíc fotovoltaických článků o celkovém elektrickém výkonu 11 000 kW a předpokádá se, že ročně  bude  do  elektrické sítě  dodáno  20 000 000 kWh. Toto množství elektřiny, při průměrné spotřebě jedné  portugalské domácnosti 2 500kWh/rok, znamená zajištění roční denní dodávky elektřiny  pro 8 000 domácností.  Dodávka elektřiny pro tyto  domácnosti, v noční době, však musí být zajištěna  jiným typem elektrárny, která je schopná vyrábět elektřinu v době, kdy sluneční paprsky na zemi nedopadají. Investiční náklady činí cca 30 000 tis.Kč/ha 

   Z ekologického hlediska se jedná o  efektivní projekt,  neboť, při zanedbání emisí vzniklých  výrobou komponentů elektrárny, výroba stejného množství elektřiny  v klasických elektrárnách (elektrárny, v jejichž kotlích, se za účelem získání tepla pro výrobu  páry  pohánějící kola turbín, spalují fosilní (např.uhelná) paliva) by  zatížila zemskou atmosféru cca 30 tisíci tunami skleníkových plynů.

 

 

    

 

    

 

       

Diskuze: Nová solární elektrárna v Portugalsku
2007-04-05 07:19 Jaroslav Miklík solární elektrárna v Portugalsku

  Poslední aktualizace: 4.5.2007 09:34
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 4.4.2007