Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OZE

Hospodárná výroba elektřiny v rodinných domech a krizových situacích

Domácí vodní mnikroelektrárna

Na veletrzích bývá svým výrobcem prezentován domácí zdroj výroby elekrického proudu, který může pomoci, ve stavech nouze, částečně řešit zásobování nejdůležitějších elektrických technologií (např. osvětlení, nouzový chod vytápěcích systémů a pod.) v domácnosti. Stavem nouze se pro článek rozumí např. přerušení dodávky proudu do domácnosti při havarijních stavech v elektrické síti. Výše zmiňovaným zdrojem elektřiny je vodní domácí mikroelektrárna. Její soustrojí, zajišťující autonomní, nezávislou výrobu elektřiny, je složeno s asynchronního generátoru, který je přes převodovku poháněn bezlopatkovou vodní turbínou. Soustrojí je upevněno na vtokový blok, do kterého je zaústěno potrubí vodní přípojky. Generátor vodního soustrojí spolupracuje s distribuční sítí o sdruženém napětí 3x400 V AC, 50 Hz a může být použita pro krytí části vlastní spotřeby elektřiny u odběratele.

 

 

Technické parametry

Elektrický výkon Průtok vody Spád vody

[kW]

[l/s]

[m]

0.045 - 0,88 4 - 14 3,5 - 20

Poznámka: Elektrický výkon je závislý na účinnosti použitého generátoru a účinnosti turbíny

 

Princip funkce

Mikro-turbína jako tekutinový motor, umí přeměnit energii vodního toku na užitečnou ekologickou elektřinu při vemi malých vstupních energiích.

Tohoto vodní zařízení využívá pro svou činnost hydrodynamického principu přeměny energie pobybové a polohové na energii elektrickou. V principu se jedná se o "Odvalovací tekutinový stroj", který dokáže vyrábět mechanickou energii s účinnosti 55 až 80 % tam, kde jiná zařízení z technických a ekonomických důvodů nemohou být instalována. Mikroelektrárna využívá pro svou činnost potenciální energii mikrospádů a mikroprůtoků vody neboť efektivní možnosti výroby elektřiny začínají již při rozdílech hladin vodního toku přibližně v rozmezích 0,6 - 0,9 m a nebo při průtoku vody turbinou v objemu 3-15 l/s(litrů za sekundu(vteřinu)).

 

 

Tyto mimořádně malé přírodní parametry vodních toků prozatím jsou v praxi využívány pouze minimálně přestože představuji úrčitý hydroenergetický možný k výrobě elektřiny. Vodní mikro turbína je možným zdrojem změny této negativní situace k lepšímu, neboť poskytuje svým uživatelům prostor k levné výrobě ekologické elektřiny při využití přírodních zdrojů v místech, kde to doposud vůbec nebylo možné.

K přednostem obou typů patří zejména umožnění využití , obnovitelných zdrojů energie v místech, kde díky malým spádům nebo malým průtokům nejsou jiným zařízením energeticky využitelné.

 

 

Podle zkušeností výrobce je zřejmé, že z ekonomického pohledu prosté doby návratnosti jsou vodní mikroturbíny schopny investiční náklady pokrýt , úsporou za nenakoupoené množství elektřiny za dobu několika let bezporuchového provozu. Praktické testy výrobce potvrdily, že trvale produkované, zdánlivě malé, množství elektřiny může v určité situaci pozitivně ovlivnit nebo v extrémním prostředí dokonce chránit životy lidí, žijících v podmínkách, kam není možné jiným způsobem elektřinu dopravit nebo dokonce ji vyrobit.

 

 

Instalace vodní mikroelektrárny tak představuje zajištění krátkodobého nebo dlouhodobého zdroje elektřiny případně vody lidem žijících v místech, kde je jediným potenciálním zdrojem energie minimální spád vody(např.11m) při objemovém průtoku 5l/s respektivě při tlaku vody okolo jednoho baru.

 

Praktická využitelnost této vodní mikroturbímy turbíny pro energetické účely byla podle slov výrobce vyzkoušena a připravena ve dvou základních typech. První typ koncepce vodního mikro soustrojí pro výrobu elektřiny v domácích podmínkách a typ druhý určený pro pohon čerpadla dopravujícího vodu v závlahových systémech.

Ti, kteří by touto mikroelektrárnou chtěli nahradit celou spotřebu energie RD by však zcela jistě neuspěli a byly by zklamáni vynaloženými investicemi, neboť celkový instalovaný elektrický výkon běžného rodinného domu se pohybuje řádově v desítkách kW. Z tohoto potřebného výkonu je možné mikroelektrárnou nahradit pouhý zlomek celkového potřebného výkonu.

Autor: J.I.P. VUTbr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografií : veletrh, veřejně přístupná média.

Diskuze: Hospodárná výroba elektřiny v rodinných domech a krizových situacích
2007-12-25 19:53 Káder Ernest mikrozdroj

  Poslední aktualizace: 11.4.2007 16:51
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 2.2.2007