Přeskoč navigaci

 Hospodaření energií 

Infoenergie

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OZE

Nejvýkonější elektrárna na Českomoravské vrchovině

Vrtule větrné elektárny - průměr 90 m
Vrtule větrné elektárny - průměr 90 m
Ve dnech 21.7. , 22.7. a 23.7. 2006 byla v polích, na náhorní planině Českomoravské vrchoviny na Stonařovsku vztyčená první z několika plánovaných elektráren první větrné elektrárenské farmy v kraji Vysočina.

Výstavbě první elektrárny předcházelo mnoho let složitých příprav a jednání. Lokalita byla vybrána s velkou pečlivostí a rozvahou tak, aby co nejméně byl narušen ráz krajiny a elektrárna neovlivňovala svým provozem přírodní scenérii ani výrazně neobtěžovala obyvatele blízké obce. Výběru lokality předcházela dlouhodobá měření intenzity povětrnostních podmínek.
Vzhledem k tomu, že posuzované ekologické, ekonomické i energetické parametry vycházely příznivě, byl projekční firmou navržen k implementaci jeden z výkonově největších elektrických strojů instalovaných doposud v ČR. Médiem pro výrobu elektřiny je energie větru, která má roztáčet listy větrného rotoru na který je, přes planetovou převodovku nové konstrukce, připojen asynchronní generátor o výkonu 2 MW - 2 000 kW a výstupním napětí 690 V. ?Gondola" - strojovnu elektrárny umístil na stožárový ?tubus" složený ze 3 částí, jeden z nejvyších jeřábů v ČR (max. dosah 200m). První, základnová část tubusu, v jejíž spodní části je vstup do elektrárny, byla o
Větrná elektrárna Otín
Větrná elektrárna Otín
sazena na základový kruhový rám, který je ukotvený do základové železobetonové desky o tloušťce cca 3m a o rozměrech 16x16m tj. cca 256 m3 betonové směsi. V desce jsou připraveny tři přívodní hliníkové kabely o průřezu 120 mm2 pro vývod napětí 22kV, optický kabel, a zemnící pásek.

Stavba probíhala za nádherného slunečného počasí, za velmi mírného větru a proto se podařilo v pozdním odpoledni dne 22.7.2006, bez viditelných komplikací, umístit poslední ze základních strojních částí, kterou je třílistá, natáčecí vrtule o průměru 90 m. Její střed je umístěn ve výši cca 105 m nad terénem.

Výkon elektrárny a množství vyrobené elektřiny se bude odvíjet zejména podle rychlosti větru. Z prospektů dánského výrobce vyplývá, že elektrárna by měla zahájit výrobu elektřiny při rychlosti větru 3,5 m/s a k jejímu odstavení z důvodu bezpečnosti bude docházet při rychlostech větru nad 25 m/s. Plného výrobního výkonu 2 000 kW dosahuje elektrárna při rychlosti větru 12 m/s .

Staveniště bylo vzorně zabezpečeno. Proti náhodnému úrazu přihlížejících osob v montážním prostoru zajišťovala přístup pouze oprávněným osobám bezpečnostní a pořadatelská agentura . Pro VIP osoby byl zajištěn stánek s občerstením. Zdravotní a požární bezpečnost zajišťovala požární a zdravotně záchranářská technika obsluhovaná vyškoleným personálem. Odpad z prostoru montáže i zázemí periodicky zajišťovala firma ASA.
Řez větrnou elektrárnou
Řez větrnou elektrárnou

Druhá elektrárna by měla být vztyčena ve stejné lokalitě již koncem 32. týdne r.2006. První dodávka elektrické energie do distribuční sítě bude zahájena bezprostředně po dokončení stavby a připojení (přifázování) k distribuční síti.

Autor: RPI

Omluva: Omlouváme se našim čtenářům zejména energetickým auditorům, že se redakci portálu infoenergie na místě stavby nepodařilo získat informace o celkových investičních nákladech a plánované výrobní kapacitě a proto nemůžeme kvalifikovaně informovat o ekomomických parametech - vnitřní výnosové procento, čistá a hrubá doba návratnosti investice.

Diskuze: Nejvýkonější elektrárna na Českomoravské vrchovině
2006-08-15 22:19
2006-08-15 23:33

  Poslední aktualizace: 11.4.2007 15:27
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 24.7.2006