Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OZEVodní elektrárny

Hospodárná a ekonomicky efektivní výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách


Vodní dílo Slezská Harta [L.K]

Malé vodní elektrárny (MVE) jsou vodní energetická díla o výkonu do 10 MWe, v nichž instalované technologické zařízení sestavené z hlavních částí turbíny a elektrického generátoru přeměňuje pohybovou(kinetickou) a polohovou(potenciální) energii vodního toku na energii elektrickou. Jejich nespornou výhodou je nízká výrobní cena elektřiny a rychlý vstup (řádově do desítek sekund(vteřin)) do elektrizační soustavy. Pokud je dostatek vody mohou při periodické údržbě nepřetržitě vyrábět elektřinu řádově i desítky let. Svým majitelům a provozovatelům mohou být efektivním, zdrojem příjmů, a to zejména při ustanovení zákona o povinnosti výkupu vyrobené elektřiny z obnovitelných,ekologicky šetrných zdrojů energie.

Podrobněji se celá 10 MW výkonová řada vodních děl dělí podle elektrického výkonu generátoru:

od 1 do 10 MW ? průmyslová vodní díla
od 0,01 MW do 1,00 MW
od 0,03 MW do 0,01 MW
pod 0,03 MW

MVE, se dělí do několika kategorií např.:

Podle použité technologie - typu turbíny

 • Bankiho,
 • Meta,
 • Kaplanova (např. typ PB, S, PIT )
 • a další

Podle uspořádání (uložení hřídele)

 • vertikální,
 • horizontální,
 • šikmé.

Podle způsobu přivádění vody zejména na:

 • přímo proudé,
 • spirální,
 • kolenové,
 • kotlové.

Podle způsobu využití energie vody:

 • Průtočné MVE ? bez akumulace vody, využívající přirozený průtok až do maximální hltnosti turbín (zdymadla a jezy).
 • Zádržné MVE (akumulační) ? s přirozenou nebo umělou akumulací, se schopností odběru vody podle potřeby energie po určitý čas ( přehrady a hráze).

Z hlediska velikosti spádu se MVE dělí na:

 • nízkotlaké - se spádem do 20 m,
 • středotlaké - se spádem do 100 m,
 • vysokotlaké - se spádem nad 100 m.

Dále lze MVE rozlišovat podle typu použitého generátoru na:

 • synchronní ,
 • asynchronní.

MVE je vhodné zřizovat a provozovat zejména v těch lokalitách, kde již v minulosti byly vybudovány (např. na místech bývalých vodních mlýnů, vodních hamrů, v místech jezů), pokud jsou k tomu vhodné hydrologické a technické podmínky.

Diskuze: Hospodárná a ekonomicky efektivní výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách
2006-08-15 23:07
2006-08-15 23:32

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 09:21
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 5.8.2005