Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OZE

Státní finanční podpora instalace obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím státního fondu životního prostředí (SFŽP), podporuje finančními dotacemi instalace obnovitelných a netradičních zdrojů energie měst, obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, právnických i fyzických osob.

Příklady podporovaných instalovaných obnovitelných a netradičních zdrojů energie:

 • tepelná čerpadla (např. vzduch - vzduch, vzduch - voda, země ? voda)
 • solární tepelné systémy pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody
 • solární fotovoltaické systémy ? výroba elektřiny ze slunce
 • kogenerační jednotky (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)
 • malé vodní elektrárny
 • větrné elektrárny

Další odpory viz. Směrnice MŽP

Financování obnovitelných zdrojů je realizováno SFŽP na základě žádosti, které je možné podat na některém z krajských pracovišť SFŽP. Žádost je zaregistrována a musí projít schvalovacím procesem. Pokud je žádost schválena má účastník řízení reálnou šanci získat finanční podporu při dodržení všech podmínek stanovených SFŽP.

Státní finanční podpora je realizována dvěma formami. První formou je přímá finanční podpora formou státní dotace a druhou formou je finanční úvěr za zvýhodněných podmínek.

V následující tabulce uvádíme příklady finančních podpor pro: ?Obce, města jimi zřízené příspěvkové organizace a právnické osoby? v jednotlivých programech definovaných v podmínkách SFŽP, které jsou doposud každoročně novelizovány.

Číslo programu Stručný popis programu 1) Typ subjektu 2) Limit podpory
2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí A
P
80/50
70/0
3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví, a objektech sociální péče A
P
90/70
90/0
5.A. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren A
P
70/35
70/0
6.A. Investiční podpora výstavby větrných elektráren A
P
60/30
60/0
7.A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu A
P
70/40
50/25(60/35)
8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV v účelových zařízeních A
P
80/50
70/0
9.A. Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické energie ze sluneční energie A
P
80/80
70/40

Poznámka: programy 1A a 4A bývají určeny pro fyzické osoby.

1) Typ subjektu (žadatel):

  1. typ A - tvoří nepodnikatelské subjekty ke kterým patří: ?Obce, rozpočtové a příspěvkové organizace, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona 227/1997 Sb.), samosprávné celky, obecně prospěšné organizace zřízené podle zákona 248/1995 Sb.), nadace, zákonem registrované církve,? mají možnost z logických důvodů získat podpory vyšší. Nejoblíbenějšími se staly programy podporujícími obecní výtopny s kotli na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy, výjimkou jsou žádosti o podporu společné výroby el. energie a tepla, větrné nebo vodní energie.
  2. typ P - zahrnuje podnikatelské subjekty, bytová družstva a fyzické osoby -podnikatelé
   (typ subjektu P) Bohužel množství projektů a objem požadavků již v tuto chvíli několikanásobně překročil finanční možnosti Fondu a podpora řady projektů byla odložena. V posledním roce nebyl téměř zájem o podporu malých vodních elektráren a větrných elektráren, což můžeme pravděpodobně přičítat vyčkávání na připravovaný zákon o obnovitelných zdrojích.

2)Limit podpory:
Číselný poměr 80/50 uvedený v tabulce v minulých letech udával ,že celková výše podpory z celkové investice činí max. 80 % a 50% činí dotace ze základu pro výpočet podpory.

Finanční úvěr:

SFŽP poskytuje nejen přímé dotace, ale také půjčky na realizaci obnovitelných a netradičních obnovitelných zdrojů. Výše finančního úvěru bývá pro jednotlivé programy uváděna v % z celkové výše investice.

Pro subjekty typu A byla půjčka v minulých letech úročena 2% sazbou s maximální dobou splatnosti až 12 let s možností odkladu splátek úvěru v prvních 2 letech .

Pro subjekty typu P je půjčka v současné době úročena 4% sazbou s maximální dobou splatnosti až 12 let s možností odkladu splátek úvěru v prvních 2 letech.

Pro každý rok jsou Ministerstvem životního prostředí vydávány nové směrnice pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, které mohou pozměnit údaje uvedené v tomto článku.

S vypracováním podkladů pro SFŽP je možné se obrátit na odborníky ENERGETCKÉ AUDITORY ustanovené po složení státních zkoušek Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Seznam auditorů naleznete na www.infoenergie.cz kapitola energetičtí auditoři, dále na www.aeaonline.cz ? Asociace energetických auditorů.
Energetičtí auditoři na rozdíl od některých jiných právnických či fyzických osob vypracovávající energeticko ?ekonomickou dokumentaci a inženýring jsou ze zákona pojištěni!

Zdroj : Stránky Ministerstva životního prostředí, Směrnice MŽP, školící materiály

Diskuze: Státní finanční podpora instalace obnovitelných zdrojů energie
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 9.12.2004 07:36
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 8.12.2004