Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OZE

PODLE STATISTIKY ČEZ K 1 POLOLETÍ ROKU 2004 SE ENERGIE SLUNCE A VĚTRU NEVYPLATÍ

Energetická společnost ČEZ vyrobila v prvním pololetí roku 2004 cca 811 GWh v obnovitelných zdrojích, tj. 2,7 % ze své celkové produkce, která činila 30 647 GWh.

Na nárůstu výroby z obnovitelných zdrojů ve výši cca 1% k pololetí letošního roku o proti výrobě z těchto zdrojů za celý loňský rok, kdy činila výroba v těchto zdrojích 616 GWh, přispěla zejména skutečnost, že po ničivých povodních v létě 2002 byla v letošním roce uvedena do provozu většina vodních elektráren.

Dalším faktorem nárůstu je vyšší výroba elektřiny spalováním biomasy, která se na celkové výrobě elektřiny za 1 pololetí r. 2004 podílela téměř 12%. V porovnání s celým loňským rokem se jedná o navýšení za 1 pololetí r. 2004 ve výši cca 86,4 GWh.

Předpokládá se, že podíl vyrobené elektřiny spalováním biomasy by měl v následujících letech výrazně narůstat. Očekává se, že v letošním roce bude v ČEZ spalováním biomasy vyrobeno zhruba 150 GWh a do pěti let by mělo jít již o 450 GWh elektrické energie.

Obnovitelné zdroje Výroba energie k 30.6.2002
GWh %
Vodní elektrárny celkem (bez přečerpávacích) 716 88,3
Z toho s instalovaným výkonem do 10 MW 33 4,1
Větrné elektrárny 0 0,0
Sluneční elektrárny 0 0,0
Spoluspalování biomasy 95 11,7
Obnovitelné zdroje celkem 811 100,0
Tabulka 1 - Výroba a dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů (leden - červen 2004).

Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu výroba elektřiny z větrných elektráren ČEZ a fotovoltaické elektrárny (využívající energii slunce) v areálu Jaderné elektrárny Dukovany byla oproti vodním elektrárnám a využití biomasy zanedbatelná.

Systém podpory výroby elektřiny v ČR z obnovitelných zdrojů (ani její výše) však není ustálen. Významná legislativní nejistota je v oblasti spoluspalování biomasy, kde snaha malých výrobců a jiných spotřebitelů biomasy - v rozporu s tržními pravidly - směřuje k tomu, aby spoluspalování biomasy bylo z podpory vyloučeno úplně. Přitom spalování biomasy spolu s uhlím - přestavuje nejefektivnější, z hlediska životního prostředí nejpřijatelnější, zejména však nejreálnější způsob, jak podpořit plnění závazku přijatého Českou republikou - dosáhnout požadované kvóty podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny 8 % do roku 2010.

Z hlediska efektivnosti jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů lze konstatovat, že výroba elektřiny ze sluneční a větrné energie je ztrátová (ČEZ, a. s., budoval svá zařízení jako experimentální, v předstihu před jejich masivnějším rozšířením) i přes cenovým výměrem Energetického regulačního úřadu zvýhodněnou výkupní cenu elektřiny. Naproti tomu zajišťuje stávající cenová podpora efektivitu malých vodních elektráren a spoluspalování biomasy (při omezení možných nákupních cen této suroviny). To může limitovat trend spalování rychle rostoucích dřevin pěstovaných pro energetické účely.

Zdroj: ČEZ a.s. - Tisková zpráva 07/2004

Diskuze: PODLE STATISTIKY ČEZ K 1 POLOLETÍ ROKU 2004 SE ENERGIE SLUNCE A VĚTRU NEVYPLATÍ
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 10.8.2004 12:05
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 10.8.2004