Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Software

Rozvoj internetu v regionu střední a východní Evropy

Výsledky výzkumu gemiusAudience, které dokazují růst penetrace internetu na jednotlivých trzích střední a východní Evropy a zvýšení výdajů na online reklamu, jsou pro zadavatele reklamy znamením rostoucího potenciálu tohoto regionu. Tento potenciál je navíc posílen díky stabilní pozici sociálních sítí v jednotlivých zemích.

Region střední a východní Evropy, jehož rozvoj byl v minulosti omezen překážkami ekonomického a technologického rázu, může nyní dokázat svůj potenciál v oblasti internetového trhu. I když tyto trhy nedosáhly ještě takové úrovně, jako západní státy, jejich výhodou je nepochybně rychlý růst a rostoucí míra penetrace internetu. Kromě toho tento region může nabídnout konkurenceschopné ceny a nová řešení. Důvodem  rostoucího zájmu o potenciál tohoto regionu může být stoupající penetrace internetu v letech 2006 - 2009.

 

 

V pěti zemích z regionu CEE (střední a východní Evropy) byla zjištěna více než  padesátiprocentní úroveň penetrace internetu. Jak je patrné z grafu, ve většině případů  vykazují státy střední a východní Evropy rostoucí trend penetrace internetu. Méně vyspělé trhy se vyvíjejí velmi rychle, například Ukrajina, která má nejnižší úroveň penetrace internetu, vykazuje zároveň nejvyšší růst počtu internetových uživatelů v letech 2006-2009 (84 procent).

Dalším ukazatelem, který může sloužit jako důkaz rostoucího potenciálu internetových trhů střední a východní Evropy, je průměrný růst nákladů na online reklamu. Pokud porovnáme výsledky regionu CEE se zeměmi západní Evropy, můžeme si povšimnout, jak dynamický je tento vývoj: v období 2007-2008 se růst výdajů na online reklamu zvýšil o 52 procent, což je dvakrát více než v západních evropských státech ve stejném období.

 

 Výrazně nižší růst trhů zemí západní Evropy je pravděpodobně způsobený vysokou úrovní rozvoje těchto trhů a jejich nasycením. Oproti tomu, v regionu CEE, kde jsou trhy méně vyspělé, nárůst objemu a investic do online reklamy je velmi výrazný a dokazuje  rostoucí potenciál těchto států.

Jak bylo zmíněno výše, nejen rostoucí penetrace internetu či výdaje na internetovou reklamu svědčí o současném potenciálu trhů ve střední a východní Evropě. Lokální internetové značky, založené a budované v těchto zemích, soupeřily s globálními giganty, názorným příkladem jsou sociální sítě. Zajímavé je sledovat jak v těchto státech místní projekty a řešení odolaly expanzi subjektů, jako například Facebook. Specifika internetových trhů v těchto zemích představují nové oblasti, na které se mohou zaměřit zadavatelé reklamy a případně další zainteresované subjekty.

Tabulka 1. Nejpopulárnější sociální sítě - Maďarsko, Polsko, Rusko, Lotyšsko

Země

Název

Počet uživatelů  (real users)

Zásah (reach)

Pozice v žebříčku, na základě počtu zobrazení stránek

Maďarsko

iwiw.hu

2 735 340

65.66%

1

Polsko

nasza-klasa.pl

10 894 626

 

63.29%

 

1

Rusko

vkontakte.ru

22 656 212

56.74%

1

Lotyšsko

draugiem.lv

 

711 240

 

59.89%

 

1

Zdroj: gemiusAudience, prosinec 2009

Zdrojem dat, která zobrazují současnou situaci internetových trhů v regionu střední a východní Evropy je výzkumná studie gemiusAudience, kterou Gemius provádí od roku 2002 ve více než šestnácti trzích v celé Evropě a na Blízkém východě. gemiusAudience využívá ve svých výzkumech unikátní hybridní metodologii, kterou tvoří site-centric výzkum, výzkumný panel a strukturální údaje shromážděné offline. Kromě toho je výzkumná metoda této studie vždy přizpůsobena specifickému stavu  internetu na jednotlivých trzích, tak aby umožnila získání co nejpřesnějších dat (díky volbě mezi cookie panelem a software panelem). Výsledky gemiusAudience jsou nepochybně nepostradatelnou pomůckou pro práci zadavatelů reklamy, vydavatelů, mediálních agentur a také analytiků či novinářů. Výzkum  gemiusAudience byl hlavním zdrojem informací pro přípravu raportu „Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009" společností IAB a Gemius, který naleznete ke stažení na stránce třetího ročníku konference Internet CEE http://www.internetcee.com/.

Gemius SA - Mezinárodní společnost Gemius S.A., založená v roce 1999, je největší agenturou ve střední a východní Evropě, zabývající se průzkumem internetového trhu. Česká pobočka firmy, Gemius s.r.o., sídlící v Praze, vznikla v roce 2005 v rámci plánované expanze do střední a východní Evropy a poskytuje své služby předním firmám působícím na českém trhu. Společnost nabízí profesionální analytické a poradenské služby a průzkumná řešení, od studií zaměřených na průzkum stránek a uživatelů až po technologicky složité nástroje pro analýzu chování internetových uživatelů na vybraných webových stránkách (gemiusTraffic), socio-demografických profilů internetových uživatelů (gemiusProfile), kvality používání webových stránek (gemiusUsability) a efektivity internetových reklamních kampaní (gemiusEffect). Gemius také provádí průzkum týkající se témat vyžádaných zákazníky (gemiusAdHoc). Výzkum gemiusAudience je již standardem napříč Evropou, kde Gemius poskytuje spolu s klíčovými subjekty internetového trhu přesné a vysoce kvalitní měření internetové populace pro mediální plánování, prodejce i zákazníky. Ve spolupráci s agenturou Mediaresearch provádí Gemius komplexní výzkum internetu v České (NetMonitor) a Slovenské republice (AIMmonitor). Společnost Gemius působí v současnosti v 21 zemích v Evropě, Asii a na Blízkém východě.

 

Kontakt pro média:

Gemius s.r.o.

Izabela Urbanová

PR Specialista pro Českou a Slovenskou republiku    

                                                                                                                                         

E-mail: izabela.urbanova@gemius.com                                                                                                                                    423

Diskuze: Rozvoj internetu v regionu střední a východní Evropy
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 25.5.2010 09:22
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 26.4.2010