Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Aktuality

LEGISLATIVA ČR

Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb
Koncem roku 2006 byla vydána vyhláška č. 499/2006 stanovující obsah a rozsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby na stavebních úřadech.
 

ZÁKON č. 261/2007 část ekologické daně
Zákon č. 261/2007 je zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů. Jedná se o zákon jehož cílem je sjednotit a upraviť vybrané daňové povinosti občanů a firem české republiky. Zákon obsahuje mnoho pozměňovacích ustavovení v mnoha souvisejících zákonech
 

Vyhláška č. 5/2007 - VYUŽITÍ BIOMASY
kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb. , o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
 

Vyhláška č. 482/2005 Sb. vč. změny 5/2007
o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.
 

Vyhláška č.194/2007 - platnost od 1 září 2007
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,měrné ukazatele spotř tep. energ. pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tep. zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným uživatetům
 

Vyhláška č. 195/2007 - platnost od 1. září 2007
kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energeti
 

Vyhláškač. 193/2007 platnost od 1 září 207
Ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
 

Vyhláška č.91/1993 Sb. Bezpečnost a provoz plynových kotelen
Každá plynová kozelna mimo domovních musí mít stanovenu obsluhu pro její provoz. Povinnosti bezpečného provozu plynových kotelen a obsah provozního denníku řeší vyhláška ČÚBP č. 91/1993 jejíž obsah naleznete v článku.
 

Vyhláška č.276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů
Vvyhláška č.276/2007 Sb. stanoví a) četnost, rozsah a způsob kontroly účinnosti kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách b) viz článek
 

Vyhláška č.277/2007 Sb. o kontrole klimatických systémů
Předmět úpravy Tato vyhláška 1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 2) a stanoví a) způsob provedení kontroly a vyhodnocení výsledků kontroly klimatizačních systémů, b) rozsah přezkoušení osob provádějících kontrolu
 

Vyhláška č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov
Nová vyhláška pro hodnocení energetické náročnosti budov platí od 1.2007. Vlastníci budou jsou povinní nechat podle této vyhlášky zpracovat Průkazy energetické náročnosti budov.
 

JAK POŽÁDAT O VÝPIS DOB POJIŠTĚNÍ PRO STAROBNÍ DŮCHOD?
Ke dni 31.12.2005 zanikla povinnost organizací požádat pro své zaměstnance nejpozději dva roky před dovršením nároku na starobní důchod o výpis z dob pojištění z evidence ČSSZ v rámci předstihového řízení. Od 1.1. 2006 mohou občané sami požádat
 

Dne 1.11.2005 byl odsouhlasen zákon, který by měl snižovat daně lidem
Přijatý zákon snížil o 10% původní záměr u řemeslných živností, jejichž provozovatelé si tak budou moci místo původně navrhovaných 70% odečítat od svých příjmů pevnou paušální nákladovou částku ve výši 60%
 

30% základ pro výpočet daně pro vybrané osoby samostatně výdělečně činné
V nejbližší době se v oblasti živnostenského podnikání očekává výrazná změna, kterou má být zvýšení stávajícího paušálního 25% procentuálního podílu odpočtu z celkového příjmu osob
 

VÝPISY Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Předpokládá se, od začátku roku 2008, by měl být zprovozněn nový systém ověřování trestní bezúhonosti občanů. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě dokumentu, který vláda ČR schválila dne 12.července 2006.
 

Hospodárné zdroje energie a jejich legislativa
Dne 31.3.2005 byl podepsán zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
 

Proč prezident republiky Václav Klaus nepřipojil svůj podpis k zákonu č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie?
Důvody k mému rozhodnutí ponechat zákon ze dne 31. března 2005, o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) bez podpisu jsou zhruba následující: Zákon se tváří jako
 

Návrh energetického zákona schválen

Části stavebního zákona

Legislativa ČR
Legislativa ČR

Diskuze: LEGISLATIVA ČR
2006-08-15 22:42
2006-08-15 23:22
2006-08-16 01:07

  Poslední aktualizace: 25.9.2007 09:07
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 21.12.2003