Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

Podniky musí zpracovat energetické audity nebo zavést energetický managemet.

Přes dva tisíce výrobních podniků s počtem zaměstnanců nad 250 osob a spotřebou energie vyšší než 35000 GJ/ok podniků v České republice bude, podle  poslanci schválené novely zákona o hospodaření energií, zpracovávat každé 4 roky energetický audit.

Z této povinnopsti bude vyviněn každý podnik, který bude míz zaveden energetický management dle ČSN 50001. 

 

Dopady nového zákona na podnikatele  budou dvojího charakteru:  "Jednak si energetické audity vyžádají jisté finanční náklady ze strany firem,  a za druhé  kvalitně a zodpovědně zpracované  autity  mohou  podniky motivovat k racionálnějšímu využívání paliv energie a vody a současně pomohou snižovat měrné náklady na výrobky, čímž se může zvýšit výrazně konkurence schopnost podniků."

 

Tato cesta je po dosažení  cenového dna  na trhu s palivy a energií, kde lze pro další období již předpokládat buť dlouhodobou stagnaci na současných cenách nebo jejich nárůst  další možnou cestou v oblasti úspor provozních nákladů firem. 

 

Novela má být v platnosti od července 2015.

 

 

Investice do energeticky úsporných opatření si na sebe vydělají  již od 1 roku

 

     Energetický audit je již na trhu od roku 2000 a není  žádným strašákem, ale nástrojem, vodítkem a i významným pomocníkem v oblasti hospodaření energií. 

 

Z praxe se ukazuje že prostá doba návratnosti investic do energeticky úsporných opatření je pro některá navržená opatření překvapivě krátká.

Například efektivním řízením doby provozu klimatizací a vzduchotechnik  elektrických čerpadel  mohou firmy získat proinvestované peníze do jednoho roku,  v oblasti osvětlení pak mohu počítat s tdvouletou až pětiletou návratností.

 

Rekuperace tepla si na sebe vydělá přibližně za 3  až 4 roky. 

 

Energetičtí auditoří  ze zkušenosti ví, že energetické audity navrhují opatření, které ušetří firmám v průměru  okolo 20% procent, ale jsou i případy, kdy se podniky dostanou až na 30 i více  procent provozních nákladů

 

Ušetřené peníze pak firmy mohou přesunout například do vývoje, rozvoje nebo zkvalitnění výroby.

 

 

Dobu návratnosti investic však v praxi může ohrozit chybějící nebo nefukční energetický management a monitoring.

     Podniky, které investovaly do energeticky úsporných opatření, ale záhy přestaly spotřebu energie  řídit, měřit  a periodicky kontrolovat a vyhodnocovat alespoň v měsíčních a kratších intervalech se však vystavují  vysokému riziku  prodloužení původně kalkulované ekonomické doby návratnosti vlastních nebo cizích peněz.

 

Pokud mají opatření navržená  v auditech   firmám přinést trvale udržitelný rozvoj  je  nezbytné trvale sledovat, vyhodnocovat jak lokální tak celkové dodávky  paliv, energie a vody a tento princip je vhodné aplikovat i na nově  zavedené  systémy úspory  paliv a energií,  pokud již nejsou  energeticky řízeny a vyhodnocovány.

 

V praxi je prokázáno, že  aplikace  komplexního systému energetického managementu instalace podrobnějšího měření než je fakturační měření, evidování,   analýzy realizované  vyškolenými odborníky  na vhodných výpočetních systémech  například program pro  energetický management a monitoring na internetu (např. softvare PREMMI) které umožní  energetickému managerovi  firmy například optimalizovat spotřebu i  náklady,   rychlou diagnostiku poruch v dodávce energií nebo vědomé  řízení nákupu paliv, energie a vody. Monitoring slouží také jako datová základna  pro hledání nových možností i příležitostí pro zlepšení energetické efektivity a je samozřejmě i základem pro kvalitnější zpracování energetického auditu.

 

 

Ing. František Zoul, energetický auditor  a kolektiv

 

Diskuze: Podniky musí zpracovat energetické audity nebo zavést energetický managemet.
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 13.3.2015 11:31
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 13.3.2015