Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

!! POVINOST RECYKLACE slunečních fotovoltaických panelů

Vyřazené solární panely se nově musí recyklovat,

 

Od ledna platí nová povinnost ekologické likvidace solárních panelů a jejich komponent. Na základě novely zákona o odpadech mají provozovatelé solárních panelů povinnost zajistit recyklaci panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013. Za panely vyrobené po tomto datu přejímají odpovědnost jejich výrobci a dovozci. Usnadnit firmám ekologickou likvidaci solárních panelů má nový kolektivní systém zpětného odběru Rema PV Systém.

 

Zapojit se do kolektivního systému Rema PV Systém mohou jak provozovatelé solárních elektráren, tak výrobci a dovozci solárních panelů. Provozovatelé mají zapojení do kolektivního systému podle zákona povinné a musí tak učinit do 30. června tohoto roku. Výrobci a dovozci se pro způsob řešení recyklace musí rozhodnout již do 1. března, kdy je nutné registrovat se na Ministerstvu životního prostředí. Svou povinnost mohou na rozdíl od provozovatelů plnit i samostatně. Zapojení do kolektivního systému jim ale plnění požadavků zákona usnadní.

 

„Za výrobce solárních panelů, kteří se zapojí do kolektivního systému, převezme náš systém podstatnou část agendy spojenou s jejich novou povinností. Provedeme zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvo životního prostředí a budeme za ně zpracovávat roční hlášení," uvedla Helena Řepová ze společnosti REMA PV Systém, která zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci solárních panelů. „Toto řešení představuje pro výrobce také nižší finanční náklady. Odpadá jim jak nutnost poskytnout finanční záruku na účelově vázaném účtu, tak i velká část nákladů na administrativu," doplnila Řepová.

 

Povinnost zajistit recyklaci solárních panelů se dotkne v České republice téměř 22 000 subjektů. Z tohoto počtu tvoří zhruba 350 výrobci a dovozci. Většinu potom představují provozovatelé solárních panelů. Ve většině případů se přitom nejedná o velké solární elektrárny, ale o drobné solární zdroje umístěné třeba na střechách rodinných domů. Hlavní povinností pro ně bude od roku 2014 postupně hradit částku vyměřenou na recyklaci provozovaných panelů. Řadu dalších povinností za ně převezme kolektivní systém.

 

„Zajištění ekologické recyklace solárních panelů a komponent po konci jejich životnosti je plně v režii kolektivního systému," sdělila Helena Řepová z kolektivního systému REMA PV Systém. „Nad rámec zákona pak provozovatelům navíc nabízíme rozebrání a odvoz vyřazených solárních panelů, ale také možnost získat slevu ve výši 30 % na pojistném pro solární elektrárnu," dodala Řepová.

 

 

Výhody zapojení provozovatelů do kolektivního systému REMA PV:

 

• efektivní splnění zákonné povinnosti

• spolupráce bez registračních a administrativních poplatků

• nastavení spolupráce dle Vašich individuálních potřeb

• ekologická recyklace solárních panelů včetně komponentů

• legislativní poradenství

 

 

Výhody zapojení dovozců a výrobců do kolektivního systému REMA PV:

 

• zajištění všech nových legislativních povinností

• zápis do Seznamu výrobců/dovozců elektrozařízení vedeného MŽP

• financování odděleného sběru zpracování, využití a odstranění panelů,

které uvádíte na trh

• vypracování ročních zpráv o plnění povinností výrobce/dovozce

• komplexní služba odděleného sběru panelů a jejich komponentů

• nastavení spolupráce dle Vašich individuálních potřeb

• spolupráce bez registračních a administrativních poplatků

• legislativní poradenství

 

Možnosti řešení recyklace solárních panelů pro výrobce a dovozce:

 

Zajištění povinnosti zpětného odběru Nutnost poskytnutí finanční záruky na účelově vázaném účtu - čerpání se souhlasem ministerstva Tvorba roční zprávy Zápis do Seznamu výrobců EEZ do 1. 3. 2013

a) samostatně

b) společně s jiným výrobcem nebo výrobci

c) přenesením plnění  povinnosti na kolektivní  systém 

 

O REMA PV Systém

 

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. Vznik REMA PV Systému je logickým vyústěním aktivit REMA Systém a REMA Battery, společností zabývajících se zpětným odběrem vyřazených elektrozařízení a baterií. Impulsem k jeho založení byla novelizace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - solárních panelů a jejich komponent. Za tímto účelem REMA PV Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. 

 

Kontakt

 

Ing. Helena Řepová

Člen představenstva 

 

REMA PV Systém, a.s.

Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 1112/60

tel.: (+420) 225 988 098

e-mail: hrepova@remapvsystem.cz

www.remapvsystem.cz

Diskuze: !! POVINOST RECYKLACE slunečních fotovoltaických panelů
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 1.3.2013 08:39
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 1.3.2013