Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

Kam se obrátit,od 1.1.2013, se žádostí o výplatu podpor na výrobu elektřiny z FVE.


Od 1.1. následujícího roku 2013 bude formou tzv. zeleného bonusu vyplácet podporu, místo dosavadních distribučních společností např. EON a.s., ČEZ a.s., operátor trhu s elektřinou OTE a.s.

 

Tato změna se uskuteční na základě nového zákona č.165/212Sb. a vyhlášky ERÚ č. 346/212. CZEPHO se obává, že tento nedostatečně promyšlený a ze strany státu nedobře  připravený krok bude mít velmi vážné negativní dopady jak na provozovatele FVE, tak i na odběratele elektřiny, kterým v příštím roce s největší pravděpodobností přinese zdražení elektřiny.

Vedle hrozby administrativního a technického nezvládnutí celé operace, kdy tisíce výrobců elektřiny z OZE najednou administrativně přebírá "do své péče" státní subjekt, který dosud podobnou činnost v tomto rozsahu nevykonával, představuje nejvážnější problém zásadní posunutí splatnosti velké části podpor výrobcům. Provozovatelé FVE, kteří nárok na podporu uplatňují v režimu tzv. zelených bonusů a podpora jim byla vyplácena cca se 14 denní splatností, budou nově podporu inkasovat po částech, a navíc s citelným zpožděním. Například za elektřinu vyrobenou v lednu 2013 dostanou 75 % podpory teprve v březnu a zbývajících 25 % dokonce až v květnu. Podpora ve formě zelených bonusů je majoritně využívána provozovateli menších elektráren, kde je zajištěna vlastní spotřeba vyrobené elektřiny.

Tato změna výplaty se drastickým způsobem promítne do cash flow (CF) - finančních dlouhodobých toků -  jednotlivých provozovatelů FVE, kteří již nyní, v důsledku retroaktivních kroků, jako bylo tnapříklad zavedení solárního odvodu, jsou nuceni své elektrárny prakticky dotovat z jiných zdrojů. Velká část z nich proto nebude schopna výpadek příjmů, o kterém se dozvídá na poslední chvíli, pokrýt a nebude mít na splátky úvěrů a další nezbytné platby.

Majitelé FVE navíc dosud, pouhý měsíc před koncem roku nevědí, zda jim bude 28% solární odvod srážen celý,  již v první části platby zeleného bonusu, nebo zda bude proporčně srážka rozdělena. Zelený bonus také nebude nově zahrnovat DPH, což se také negativně promítne do hospodaření mnohých výrobců, protože nebude možno uplatnit odpočet DPH na vstupu.

Na běžnou elektrárnu o velikosti například 400 kW, kterou musí po snížení příjmů v důsledku solární daně v letech 2011- 2013 majitel dotovat zhruba 160 tis. Kč ročně to bude mít pro názornost následující dopad: "V obdobíleden až květen bude muset provozovatel "najít" prostředky na dotaci provozu v rozsahu zhruba 776000 Kč. Teprve v červnu mu tato FVE přinese více než do ní vloží."

 

 Celkový zisk za celoroční provoz malé  fotovoltaické elektrárny na střeše domu přitom bude cca 22 tisíc korun.

Je více než pravděpodobné, a potvrzují to i četné hlasy jednotlivých majitelů FVE, že velká skupina provozovatelů fotovoltaiky, kteří provozovali FVE v režimu zelených bonusů a prodávali silovou elektřinu obchodníkům s lektřinou, bude z výše uvedených důvodů nucena přejít z režimu zelených bonusů do režimu pevných výkupních cen, kde bude pevná výkupní cena hrazena tzv. povinně vykupujícími, kterými jsou regionální obchodníci - ČEZ Prodej, E.On Energie a Pražská energetika.

 

Podpora formou pevných výkupních cen je přitom vyšší než zelené bonusy. Administrativní a jiné náklady povinně vykupujících spojené s výplatou pevných výkupních cen budou následně přeneseny na OTE, který je nemůže kompenzovat jinak než zvýšením poplatků za činnost operátora trhu v rámci cen elektřiny pro koncového zákazníka. Předpokládané vyšší poplatky za služby OTE by se podle střízlivých odhadů mohly již v příštím roce promítnout do koncové ceny pro odběratele, tedy domácnosti a podniky v řádu minimálně desítek korun za MWh.

Nový systém bude mít negativní dopad i na tisíce provozovatelů malých FVE na střechách rodinných domků, kteří velkou část vyrobené elektřiny spotřebovávají sami a nemají tedy možnost reálně přejít na pevné výkupní ceny a výpadku plateb se vyhnout. Všichni navíc musejí povinně přejít na formu elektronické komunikace s OTE včetně používání certifikovaného elektronického podpisu. Tato povinnost se opravdu týká všech, kdo mají na své střeše byť jen jediný solární panel. Přitom mnohé domácnosti například ani nemají počítač.

CZEPHO z výše uvedených i mnohých dalších důvodů vidí narychlo připravený přechod na nový systém nejen jako, po zkušenostech z jiných resortů, riskantní krok, ale především jako krok, který nepřináší prakticky žádnýužitek nikomu, ale negativně dopadne doslova na všechny.

 

ZDROJ: CZPHO

Diskuze: Kam se obrátit,od 1.1.2013, se žádostí o výplatu podpor na výrobu elektřiny z FVE.
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 29.11.2012 10:35
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 29.11.2012