Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

MÁTE JIŽ ZKONTROLOVÁNU ÚČINNOST VAŠEHO KOTLE?

 

Kolik kontrola účinnosti kotle stojí?

 

Kontrola účinnosti kotle  se stanovuje dohodou obou obchodních stran a platí pravidlo čím větší kotel (výkon) tím vyšší cena.  Například  u plynových kotlů v rozmězí  výkonů 20 až 25 kW  a mladších než 15 let  zaplatíte za provedení kontroly a vypracování protokolu přibližně  částku  2 500  Kč bez DPH a dopravy. Objednat kontrolu je možné na telefonu  739 907 778.  

 

Kdo kontrolu účinnosti kotle hradí? 

Kontrolu účinnosti kotlů hradí majitel zdroje tepla (kotle).

 

 

Do jakého data musí být kontrola realizována?

 

První  výchozí kontrola musí býd dle zákona č. 406/20000 Sb.  a vyhlášky č. 276/2007 realizována během listopadu 2011. Následné kontroly  se realizují periodicky každé 4 roky.Při nesplní termínu se provozovatel vystavuje reálnému nebezpečí udělení  finanční sankce  Státní energetickou inspekcí (SEI), která je státním  kontrolním orgánem. Při zjištění  odchylek od zákona může být udělena  pokuta až 200 000 Kč.

 

 

Kdo kontrolu provádí?

Kontrolu účinnosti kotlů provádějí pouze energetičtí auditoři a  se státní zkouškou MPO-ČR  a techničtí experti  přezkoušení ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.   tel 739 907 778.

 

 

Co se u kotle zjišťuje? 

 

Kontrolou účinnosti kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje. Jde zde tedy především o hospodaření energií, konkrétně o dosažení hospodárného provozu kotlů a minimalizaci tepelných ztrát.

 

Jak se kontrola realizuje?

Kontrola se zaměřuje na technické parametry kotlů a jejich příslušensví definovaných vyhláškou  a na další související paramtetry

Kontrola účinnosti kotle se provádí dvě+ma metodami:

1.  přímou metodou; zjišťuje se poměr množství tepla předaného teplonosné látce ku množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku.

2. metodou nepřímou, a to stanovením jednotlivých ztrát v procentech podle technické normy.

Co je výsledkem kontroly?
Výsledkem kontroly je písemná zpráva - protokol o kontrole, který obsahuje  zjištěné skutečnosti a  návrhy opatření směřujících k optimalizaci provozu a tím i spotřeby paliva v  otopné soustavě.

Dále obsahuje například návrhy na opravy, úpravy, případně výměny jednotlivých komponentů. V některých případech zpráva navrhuje i komplexní či alternativní řešení.

 

 

Co kontrola účinnosti kotlů neřeší?

 

Kontrola účinnosti kotle nenahrazuje pravidelné kontroly a revize kotlů, revizními techniky, které probíhají podle zvláštních právních předpisů ani nenahrazuje kontrolu emisí.    


Diskuze: MÁTE JIŽ ZKONTROLOVÁNU ÚČINNOST VAŠEHO KOTLE?
2014-01-16 13:42 eichmann MÁTE JIŽ ZKONTROLOVÁNU ÚČINNOST VAŠEHO KOTLE?

  Poslední aktualizace: 5.10.2011 20:36
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 5.10.2011