Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

Počet osob ročně zraněných bleskem a škody na majetku

Chránit  se proti negativním účinkům blesku (podle dnešní legislativy - r. 2011) musí:

Povině budovy, kde existuje mohl blesk ohrozit život a zdraví osob nebo způsobit značné majetkové škody. Jedná se  tzv. veřejné budovy a veřejná zhormaždiště osob.

Dobrovolně  rodinné domy, chaty a chalupy.  Opatřit tento typ stavby nemusí podle zákona  žádný vlastník  nemovitosti, pokud neohrožuje majetek osob v sousedství.

A tak  záleží  jen na osobní  odpovědnosti každého z nás, zda na svém rodinném domě, chatě či chalupě nechá nainstalovat hromosvodní (poldle dnešní norem LPS) soustavu.   Podle následující tabulky č. 1 je zřejmé, že se obdobně  jako v případě jiných protipožárních opatření, také v ochraně proti blesku a obecně přepěťovým impulsům se rozhodně nevyplatí šetřit.

 

Tabulka č. 1 Počet požárů způsobených bleskem  na území ČR

ROK

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Průměrný počet

Kategorie

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

A

13

15

13

9

12

13

15,0

B

35

25

36

32

29

24

36,2

C

18

24

46

22

20

17

29,4

Celkem

66

64

95

63

61

54

80,6

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Požár objektu s hromosvodem

B - Požár objektu bez hromosvodu

C - Požár mimo objekt způsobený bleskem

Zdroj HZS

 

 

 

 

 

 

 

Statistiky zaznamenávají použe škody způsobené požárem. Tyto škody   podle statistiky přesahují ročně  15 miliónů korun a byly by jistě větší pokud by nebyly požáry včas likvidovány HZS-ČR.

 

Je třeba si uvědomit, že další miliónové škody vznikají i na výpočetní technice, ztrátami dat  a dalším elektronickém vybavení budov, pokud nejsou chráněny elektrické instalace budov proti přepětídnes  známými způsoby ochran.  

Avšak blesky nezpůsobují jen škody na majetku, ale také na lidských životech.  Pro představu kolik bývá v dnešní moderní době ročně zraněno bleskem osob je uvedeno v tabulce č.2.

 

tab.č.2 Počet osob zraněných na území ČR při  požárech  způsobených bleskem  

ROK

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Průměrný počet

Kategorie

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Osoby

8

2

9

4

5

2

5,6

A - Požár objektu s hromosvodem

B - Požár objektu bez hromosvodu

C - Požár mimo objekt způsobený bleskem

Zdroj HZS

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zraněných za období posledních deseti let bylo v roce 2002 kdy bylo zraněno v ČR  bleskem 11 osob.

 

 

Vzhledem k výše uvedeným škodám na majetku i na lidských životech, které byť jsou většinou způsobené z neopatrnosti při pohybu ve venkovním terénu  proto nestačí na budově například při rekonstrukci zateplení opravit nebo zřídit stávající hromosvodouvou soustavu, ale je nezbytné současně instalovat  v elektrické síti přepěťové ochrany, cránící sítě před elektromagnetickým impulsem, který vzniká, při svedení blesku do země, v okolí  prvků  hromosvodového systému.  

 

 

 

 

Diskuze: Počet osob ročně zraněných bleskem a škody na majetku
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 19.7.2011 11:50
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 19.7.2011