Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

Požár fotovoltaické elektrárny.

Požár FVE
Požár FVE
Jistě ne každý by si uvědomimil, že obnovitelný zdroj elektřiny - fotovoltaická elektrárna může být zdrojem požáru. Vždyť panely i jejich držáky jsou vyrobeny ze skla a kovu, které v normálních podmínkách jsou nehořlavé.  Panely  vyrábí elektrickou energii o malém napětí 12V nebo 24 V stejnosměrných a jedná se vlastně o napětí, která jsou z hlediska bezpečnosti dle ČSN  33 20 00-4-41 považována za bezpečná. Napětí o těchto velikostech napájí mnohé elektrické hračky se kterými si hrají naše děti. 

Avšak i zde platí, přísloví: "Elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán."

při souhře nepříznivých okolností však i malé napětí  může být zdrojem velkého požáru a tím i škody jak ukazují smímky pořízené na místě požáru FVE v r. 2010.

.

Příčina požáru 

Podle požárního vyšetřovatele byla  jako nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru stanovena  technická závada na elektroinstalaci rozvaděče RH 2kde vlivem přepětí,
Požár FVE2
Požár FVE2
které je až 2x  vyšší než  napěťová hladina provozního napětí, došlo ke zvýšení oteplení 

v rozváděči  RH2 nad povolené hodnoty. Tím došlo k poškození povrchové izolace na vodičích  a poškození  elektrických přístrojů.

Vyšší oteplení  bylo příčinou poškození izolace a tím byla snížena  izolační pevnost materiálů. Snížení izolační pevnosti vedlo ke snížení přechodového odporu a to až na hodnotu, která  byla  následně příčinou elektrického zkratu, který byl příčinou  vzniku požáru. 

Vzhledem k úplnému vyhoření obou rozvaděčů a zničení veškerých přístrojů uvnitř nelze  přesně stanovit, který přístroj nebo zařízení bylo iniciátorem požáru.

.  

.

Průběh hoření.

Požár FVE3
Požár FVE3
V době zpozorování požáru byly poškozeny požárem rozvaděče RH2,RH3, střídače  měniče, a datové rozvaděče. Plameny z těchto rozvaděčů zasáhly jedno pole  panelů FVE. Panely působením vysoké teploty  praskaly a jejich poškozené  části odletovaly. Požár se současně šířil  jak po kabelech uložených  v plastovém kabelovém žlabu tak i  kabely volně vedenými  k jednotlivým FV panelům.

.  

Následky požáru.

Požárem FVE vznikla provozovateli finanční škoda cca 2 mil.Kč. Požárem  byly zničeny dva rozvaděče RH, 2 ks frekvenčních měničů (střídače), 2 ks  datových rozvaděčů, kabelové vedení  od FV panelů a střídačů, 22 ks FV panelů, 84 ks FV panelů - působením vzniklých zkratových proudů.

.

Závěr

Jen díky postavení FVE mimo dosah budov nevznikla další škoda na majetku. V případě pokud by byla FVE umístěna na střeše  objektu například rodiného domu nebo  škole, mohli by být  následky požáru podstatně vyšší. 

na základě toho příkladu je jistě vhodné doplnit projektovou dokumentaci FVE ještě o odborné posouzení z hlediska požářní ochrany a to zejména u FVE instalovaných na střechách budov.

 

 

 

 

Diskuze: Požár fotovoltaické elektrárny.
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 17.2.2011 16:25
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 17.2.2011