Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

Bude přenosová soustava v ČR a střední Evropě v roce 2013/2015 spolehlivá?

 Informace Energetické sekce HK ČR

 

Dne 7. února 2010 proběhlo na základě výzvy generálního ředitele ČEPS, a.s. za účasti prezidenta Hospodářské komory a předsedy Energetické sekce jednání, jehož hlavním tématem byl kritický stav přenosové soustavy v ČR a střední Evropě.

Zástupci se na jednání shodli, že kritický scénář provozu české přenosové soustavy a středoevropských sítí v horizontu 3 - 5 let není možné bagatelizovat. Obtížně kontrolovatelné masivní přetoky elektrické energie ze severu Německa přes naši soustavu budou ohrožovat elektrizační systém ČR. V jejich důsledku by mohlo dojít k výpadkům zásobování, resp. v extrémním případě i k celkovému „blackoutu".

Hlavním důvodem je stálý a mohutný nárůst větrných zdrojů, jejichž proměnlivý výkon je závislý na meteorologických podmínkách v oblasti Severního a Baltského moře, a zvláště v severním Německu. V případě maximální výroby těchto větrných zdrojů jejich výkon je a bude tak velký, že jej nedostatečně dobudovaná německá přenosová soustava nebude schopna přenést do míst spotřeby na jihu země, a v důsledku toho vzniklé paralelní a kruhové toky elektřiny ve střední Evropě kriticky ohrozí soustavu ČR. Navíc situaci v těchto případech bude zhoršovat zvýšený import energie do Rakouska.

Podpora větrné elektřiny je zdůrazňována Evropskou unií, a to především z důvodu plnění národních i celounijních cílů klimaticko-energetického balíčku. Díky vhodným podmínkám pro instalování větrných zdrojů je Evropskou unií dána priorita regionu Severního a Baltského moře.

Kromě podpory mezinárodní spolupráce v rámci iniciativy „TSO Security Cooperation - TSC", jejímž hlavním cílem je prohloubení vzájemné spolupráce a koordinace v oblasti řízení soustav, ČEPS intenzivně plánuje a již provádí nápravná opatření v ČR - posilování a úpravy svého systému, aplikaci proměnlivé zatížitelnosti přenosových vedení podle období a předpovědi počasí a převedení výroby do jiných míst pro odlehčení přetížení.

Podle výsledků zpracované studie, která uvedený stav popisuje a navrhuje postup řešení, však tato interní opatření nebudou dostačující, zejména pokud by došlo k výstavbě transformátorů s regulací fáze polským provozovatelem přenosové soustavy na polsko-německé hranici. Takovými opatřeními, chránícími polskou soustavu by se podstatně zhoršilo přetížení české soustavy i okolních soustav.

Nutná opatření na mezinárodním poli, která by podstatně zmírnila potenciální ohrožení bezpečnosti provozu soustavy ČR a středoevropských soustav zahrnují:

•·       koordinaci připojovaných zdrojů VtE s rozvojem sítí;

•·       včasné uvedení do provozu plánované přenosové infrastruktury v Německu;

•·       přehodnocení výstavby transformátorů s regulací fáze polskou společností PSE     Operator;

•·       zavedení alokačního mechanismu na hranici Německa a Rakouska tak, aby obchodní a fyzické toky byly v souladu.

Při přijmutí uvedených opatření by nebyla společnost ČEPS nucena chránit prvky své infrastruktury nadproudovými ochranami.

 

 

Hospodářská komora České republiky se společností ČEPS  domluvila na následující spolupráci:

•·       Hospodářská komora České republiky využije všech svých zákonných prostředků, které povedou k řešení této závažné situace;

•·       Hospodářská komora České republiky navrhla uskutečnění pracovní porady, jejímž organizátorem by byly HK ČR, ČEPS a ČEZ, a na kterou by byli přizváni zástupci rozhodujících distribučních společností zemí EU. Cílem této porady by bylo zpracování společného postupu při řešení tohoto závažného problému.

 

 

Zpracoval:

Václav Hrabák

 8. února 2011

 

Diskuze: Bude přenosová soustava v ČR a střední Evropě v roce 2013/2015 spolehlivá?
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 11.2.2011 09:46
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 11.2.2011