Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

Bytové rozváděče s certifikací a zárukou

Jedná se například  o  výrobní štítky a certifikáty s výsledky požárních, elektrických, mechanických a dalších typů předepsaných zkoušek a měření  které  kontolují zda   výrobek - elektrický rozváděč nebo rozvodnice splňuje podmínky  elektrické  i požární  bezpečnosti  a při použití kvaliních elektrických přístrojů i provozní spolehlivost.  Velký vliv na budoucí provoz má také  rychlost a spolehlivost lokalizace poruch v elektrických obvodech  a možnost odpojení právě jen toho okruhu, ve kterém došlo k poruše. každý provozovatel  i neznalý elektrotechniky má po seznámení  s obsluhou rováděče revizním technikem možnost odpojit pouze tu část zařízení ve které došlo k poruše a může ostatní elektrické zařízení provozovat až do doby než se dostaví elektrotechnik k odstranění poruchy. 

V současné době  díky modulovým stavebnicovým systémům   elektrotechnici a montážní firmy sestavují rozváděče a rozvodnice  často až přímo na stavbě  a to bez elektrotechnické dokumentace a liniových schémat.    Takto sestavené rozváděče a rozvodnice  s prvky, které mají potvrzení o shodě dle zákona č. 22/ 1997 Sb.   Otypuje a vyzkouší revizní technik, který současně  plně přejímá za výrobce  odpovědnost za bezpečný provoz  srdce elektroinstalace. Tato odpovědnost však mnohdy není  finančně doceněna neboť například při vzniku zkratových proudů v obvodech může dojít k nečekaným nebezpečným situacím vlivem nadměrného oteplení nebo působením dynamických si ke vzniku hmotných škod nebo škod na zdraví či životech osob a potom je plně hmotná  i nehmotná škoda přiznána reviznímu technikovi, který jako poslední realizoval kontrolu.  Tomuto riziku lze předcházet pokud  rováděče a rozvodnice budou sestavené  odbornou  elektrotechnickou firmou, která provede přezkoužení  výrobku předepsanými zkouškami a vystaví na rozváděč a rozvodnici certifikát a výrobe opatří výrobními štítky. Potom za  bezpečnost a provozní spolehlivost přejímá odpovědnost výrobce rozváděče. Výhodou sestavování rozváděčů  mimo stavby  také výrazně urychlí montáž  rozváděče nebo rozvodnice na místě určení.  

Dalším kritériem je také cena rozvodnice. V býtových instalacích činí cena elektrotechnického srdce  přibližně 25% z celkové pořizovací ceny instalace a proto je třeba postupovat s rozvanou při jejím nákupu. Nesávislý odborný výrobce  také může poskytnout  konzultace  výroby rozváděče a zajistit, že rozvodnice nebude obsahovat více přístrojů než je nezbytně nutné. revizní technici se  často při revizích setkávají  s tím, že aby byly uměle zvýšeny náklady na výrobu rozvodnice některé, zejména zahraniční firmy osazují  do rozváděčů a rozvodic více přístrojů než je nezbytně nutné pro provoz a tím uměle navyšují ceny rozvodnic a rozváděčů, což může nezávislý odborný výrobce vyloučit.

Velké firmy ve většině případů  "zdravé srdce"   elektroinstalace  s  potvrzením  již používají a bylo by  jistě pro všechny odběratele elektřiny přínostné aby srdce s garancí bezpečnosti  a spolehlivosti začali  elektroinstalacím  dodávat i  dobní podnikatelé a živnostníci.  I tomuto řešení má  napamoci nový návrh vyhlášky o zláštní odborné způsobilosti v elektrotechnice,  který obdrželo v listopadových dnech r. 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

    

 

 

 

 

  

Diskuze: Bytové rozváděče s certifikací a zárukou
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 3.12.2010 10:32
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 3.12.2010