Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

Černé odběry elektřiny.

      Se zvyšujícími se cenami elektřiny je pravděpodobnost četnějšího výskytu "černých  odběrů" elektřiny. Pojmem "černý odběr" elektřiny dodavatelé označují každé  odebrané množství elektrické energie,  z  přenosové či distribuční  sítě,  za které jeho  spotřebitel nezaplatí  dodavateli   finační úhradu.     

     Většina poctivých  občanů i firem za odebrané zboží  zaplatí. Najdou se však i tací, kteří   vzhledem   trvalému meziročnímu cenovému nárůstu (příští rok 2008 se očekává pro domácnosti nárůst o 10% )  se snaží  zboží nebo jeho část neuhradit.  Je to obdobné, jako když  někdo neplatí za zboží v supermarketu či obchodu. Obchody však proti neoprávněnému odběru zboží střeží mnohačlené tými profesionálních ochranářů,  avšak každý dodaný elektron svého ochránce mít nemůže. 

   Laik  neznalý elektrotechnické problematiky by se domníval, že černý odběr z "drátů" vedoucích ve zdi není možné realizovat. Opak je však pravdou. Již  studenti na základních školách se  učí v hodinách fyziky a praktické výuky  základní zanalosti o elektřině a jejích rozvodech.  Mnozí laici proto dnes vědí, že každé elektrické vedení  je  tředa spojovat v  elektroinstalačních krabicích či na svorkách elektrických přístrojů či měřidel například elektroměru.  

    Dnes však již existují metody, které spolehlivě  každého černého odběratele umožňují lokalizovat.  Výrobci i distributoři mají celá oddělení, která se touto problematikou zabývají a  není proto pro ně těžké odhalit  neoprávněně připojená elektrická vedení na rozvody  před elektroměry například v nezaplombovaných krabicích, hlavních domovních vedení, v rozvodných skříních u vsupu do domu (HDS),  neoprávněné napojení na  rozvody elektřiny ve společných prostorách,  či na stoupacím vedení spínačů ventilátorů v bytových domech.  Velmi mnoho  odběratelů se domnívá, že lehce unikne pozornosti pokud  kvalifikovaně poškodí olovněnou či plastovou plombu přímo na krytu  svorkovnice elektroměru a  na ní připojí nebezpečným způsobem elektrické vedení, či  přehodí sled fází.   Po každém  zjištěném  černém odberu je černý odběratel nekompromisně odpojen a  dodavatel nebo distributor vyžaduje  náhradu škody.  

   Ne však vždy je  vina na straně obděratele.  Občas se stává, že  pracovníci   distributora elektřiny  zjistí poškozené plomby  u elektroměru, hlavního jističe před elektroměrem, který bývá nejčastěji útokem černých odběratelů případně dalšího elektrického předmětu,   který je umístěn na veřejně přístupném místě. V tomto případě  většinou pracovníci distributora nebo dodavatele  (např. u ČEZu jsou to pracovníci odboru NTZ - Netechnické Služby Zákazníkům)  nekompromisně   odeberou  elektroměr a přeruší tak dodávku elektřiny  do bytu či domu  a to často i bez vědomí  odběratele. 

     Vzhledem k tomu, že  elektroměr umístěný na veřejném místě může prakticky  poškodit kdokoliv a to i bez vědomí  odběratele může se bez elektřiny ocitnout i ten kdo poctivě za elektřinu platí.

    Svého času  dodavatelé elektřiny požadovaly aby  byly, z důvodu přístupnosti zaměstnacům rozvodných závodů, umísťovány elektroměry na veřejně přístupném místě. Dnes však z důvodu bezpečnosti je pro poctivého plátce výhodnější pokud si nechá elektroměr umíst  do  bytu, rodinného domu nebo v prostor firmy, které nejsou veřejně přístupné. Není tak možné aby došlo k poškožení  měřícího zařízení cizí osobou bez vědomí  majitele či provozovatele.

Portál  www. infoenergie.cz nedoporučuje svým čtenářům aby spoléhali na to, že elektroměrové zařízení je v majetku distributora a  tak za něj distributor  zodpovídá.  Není tomu tak a při každém zjištěném poškození bude vždy vina na straně oddběratele elektřiny a je na něm aby prokázal, že  elektrické zařízení nepoškodil.   

   V případě že nejste  viníci "černého odběru" doporučuje portál www. infoenergie.cz  svým čtenářům,  aby ke každému  pokusu o  neoprávněné trvalé odebrání elektroměru (neplatí při plánované výměně  měřidel - přecejchování, výměna poškozeného měřidla a pod.) zavlolali ihned  městskou nebo státní policii neboť pouze ta může  zabránit  neoprávněnému odebrání elektroměru a  tím i velkým problémům s jeho  zpětnou instalací(přihláška, rekonstrukce rozváděče pokud jsou před elektroměrem ještě hlavní pojistky a ne hlavní jistič, revize a pod..).   

  Pokud by byla,   při  údajném černém odběru,    dodavatelem nebo distributorem  požadována  finanční úhrada jednoznačtě požadujte písemný výpočet této uhrady a vystavení  faktury  s částkou o úhradu.    Nikdy neplaťte    dodadavateli  hotově bez  dokladů výpočtu penalizační  či doplácené částky.   J

 Jedna z možností kterou dává vyhláška k výpočtu náhrady škody, pokud pomineme například dohodu,  jak uhradit chybějící částku je výpočet  pomocí průměrné spotřeby elektřiny k datu posledního odečtu.  Pokud chcete mít vše v pořádku nespoléhejte na to, že k Vám odečitatelé stavů elektroměrů  chodí sami. V některých případech se může stát,  že na Vás pozapomenou třeba  10 let  a potom není  k dispozici věrohodný stav elektroměru.  Doporučuje se,  :"Pokud k Vám nepříjdou pracovníci dodavatele či distributora elektřiny minimálně 1 x ročně (v případě bytů, rodiných domů, společných prostor bytových domu, chat, garáží, menších provozoven)  ihned  kontaktujte svého distributora a to i tehdy pokud jste žádnou elektřinu během roku neodebrali.    Provádějte si periodicky  samoodečty  elektroměrů  (nminimálně 1x měsíčně)  zjistíte tak  rychle poruruch na elektrickém zařízení, měřícím zařízení, spotřebiči  (např. ledničce, bojleru pro ohřev vody)  i to zda jste někde nezapoměli  zhasnout světlo či  vypnout nějaký spotřebič).

Pokud máte pochybnosti  o celkovém spotřebovaném množství  elektřiny či  jednotlivého spotřebiče kontaktujte  revizního technika nebo energetického auditora, kteří Vám mohou nezávisle poradit  i pomoci při řešení potíží.

 

 

       

 

   

 

  

 

 

 

 

Diskuze: Černé odběry elektřiny.
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 5.5.2012 20:52
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 26.11.2007